metjit met‧jit

[metji:t]

Dini söz Yslam dinine uýýan adamlaryň üýşüp namaz okaýan, ybadat edýän jaýy.

 • Obanyň ortasynda bolan metjidiň içi bu gün adamdan dolup, birazynyň başy ok selagly görünýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem metjit - metjidi.


Duş gelýän formalary
 • metjide
 • metjidem
 • metjidi
 • metjididir
 • metjidimiz
 • metjidinde
 • metjidinden
 • metjidine
 • metjidini
 • metjidiniň
 • metjidiniňkidir
 • metjidiň
 • metjidiňize
 • metjitde
 • metjitden
 • metjitdir
 • metjitdäki
 • metjitdäkileri
 • metjitdäkileriň
 • metjitler
 • metjitler-de
 • metjitlerde
 • metjitlerden
 • metjitlere
 • metjitleri
 • metjitlerimize
 • metjitlerimizi
 • metjitlerinde
 • metjitlerini
 • metjitleriniň
 • metjitleriň
 • metjitmi