metis sypat

  1. Biologiýa Hilini gowulandyrmak maksady bilen haýwanlaryň ýa-da ösümlikleriň dürli jynslarynyň çaknyşdyrylmagy netijesinde emele gelen haýwan ýa-da ösümlik, gibrid.

  2. Aýry-aýry milletden bolan adamlaryň maşgala durmuşyny gurmagyndan emele gelen çaga, nesil.