jahankeşdelik

Jahankeşdäniň ýagdaýy, syýahat edijilik, gezendelik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jahankeşdelik - jahankeşdeligi.