jahangirlik ja‧han‧gir‧lik

[jahangi:rlik]

Könelişen söz seret basybalyjylyk

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jahangirlik - jahangirligi.