jübi jü‧bi

Ownuk-uşak zat salmak üçin geýime tikilýän haltajyk, kise.

 • Onuň bir jübüsinden tapylan birnäçe açar bilen gapyny açdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Jübüsinden ýaglygyny çykaryp, maňlaýyny süpürdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem jübi - jübüde, jübüler, jübüsi.

jübä girmek

Jübüden ogurlyk etmek, pul ogurlamak.

jübiňi agraltmak

Pully bolmak.

 • Zawodyň hojaýyny özüniň girdejisini köpeldip, jübüsini agraltjak bolýar. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • jübim
 • jübimde
 • jübimden
 • jübimdäki
 • jübime
 • jübimi
 • jübimiz
 • jübimizden
 • jübimizdäki
 • jübimiň
 • jübiniň
 • jübiň
 • jübiňde
 • jübiňden
 • jübiňdäki
 • jübiňe
 • jübiňi
 • jübiňizden
 • jübä
 • jübüde
 • jübüden
 • jübüdi
 • jübüdiň
 • jübülerden
 • jübüleri
 • jübülerimi
 • jübülerinde
 • jübülerinden
 • jübülerindäki
 • jübülerine
 • jübülerini
 • jübüleriniň
 • jübüleriň
 • jübüleriňizi
 • jübüsem
 • jübüsi
 • jübüsinde
 • jübüsindedi
 • jübüsinden
 • jübüsindäki
 • jübüsine
 • jübüsinem
 • jübüsini
 • jübüsiniň
 • jübüsiniňem