juwaz ju‧waz at

[juwa:z]

Könelişen söz Ýag işläp çykarýan ýönekeý abzal, ýag çykarylýan ýer.

  • Köp mukdardaky gullar dokmaçylyk ussahanalarynda we juwazlarda zähmet çekipdirler. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Ýaş ýigit agras gadam basyp, juwaza goşulan iner kimin çatmanyň daşyna birsyhly aýlanýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • juwaza
  • juwazda
  • juwazdan
  • juwazlar
  • juwazlarda
  • juwazy
  • juwazyma
  • juwazyň