jülge jül‧ge

Derýanyň, dagyň ugruna uzap gidýän öňi bekli dere.

 • Dört tarapyny dag tutan bu örän giň jülge al-ýaşyl öwüsýärdi. («Beýik şahyr»)

 • Maşyn ýapaşak inip, göm-gök otly giň jülge düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • jülgede
 • jülgeden
 • jülgedi
 • jülgedir
 • jülgedäki
 • jülgeler
 • jülgelerde
 • jülgelerden
 • jülgelerdäki
 • jülgelere
 • jülgeleri
 • jülgeleridir
 • jülgelerinde
 • jülgelerinden
 • jülgelerindäki
 • jülgelerine
 • jülgelerini
 • jülgeleriniň
 • jülgeleriň
 • jülgeleýin
 • jülgeli
 • jülgelik
 • jülgeliligi
 • jülgesem
 • jülgesi
 • jülgesidir
 • jülgesin
 • jülgesinde
 • jülgesinden
 • jülgesindäki
 • jülgesine
 • jülgesini
 • jülgesini-de
 • jülgesiniň
 • jülgä
 • jülgämiz
 • jülgämizde
 • jülgämiziň
 • jülgäni
 • jülgäniň
 • jülgäň