holpuldamak işlik

  1. Holpuldyly ses çykmak, holpuldyly seslenmek, larkyldamak.

    • Ýokary çekilen keşdeli balagynyň agzyndan kiçijik gara injikleri darty ýaly görnüp, ýalaňaç aýaklary giň galoşyň içinde holpuldaýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  2. Göçme manyda Bir zadyň aladasyna düşüp selpemek.