holpuldatmak işlik

  1. Holpuldyly ses çykarmak, holpuldyly seslendirmek.

  2. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda hasanakladyp ýöretmek, sölpüldetmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem holpuldatmak - holpuldadýar, holpuldadar, holpuldadypdyr.