holpuldaşmak işlik

  1. Hemmesi giň, uly bolmak, bary tagaşyksyz bolmak (Geýim, aýakgap we ş. m. hakda).

  2. Göçme manyda Birtopar bolup holpuldap ýöremek, bir zadyň ugrunda hasanaklaşyp ýörmek.