gybyrdyklamak işlik

Gybyrdyk-gybyrdyk edip ýöremek, kiçi ädim bilen çalt ýöremek.

  • Tozana bulaşyp, gumuň içinde gybyrdyklap galar. («Görogly» eposy)