gybyrdamak gy‧byr‧da‧mak işlik

 1. Ýygjam-ýygjam ädimläp ýöremek, gybyrt-gybyrt edip ýöremek.

  • Gybyrdap ýöremek.

 2. Gyrmyl-gyrmyl, gybyrt-gybyrt etmek, gymyldamak.

  • Ýeňimiň içinde nämedir bir zat gybyrdaýar.


Duş gelýän formalary
 • gybyrdamak
 • gybyrdanyny
 • gybyrdap
 • gybyrdaýan
 • gybyrdaýar