gybyrdamak işlik

  1. Ýygjam-ýygjam ädimläp ýöremek, gybyrt-gybyrt edip ýöremek.

    • Gybyrdap ýöremek.

  2. Gyrmyl-gyrmyl, gybyrt-gybyrt etmek, gymyldamak.

    • Ýeňimiň içinde nämedir bir zat gybyrdaýar.