gybatkeş

[gy:batkeş]

Gybat edip ýören, başga adamynyň gürrüňini edip ýören, myjabatçy.

 • Gybatkeşiň hem jaýy jähennem bolsa gerek. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • gybatkeşe
 • gybatkeşi
 • gybatkeşiň
 • gybatkeşler
 • gybatkeşlerden
 • gybatkeşlere
 • gybatkeşleri
 • gybatkeşleriň
 • gybatkeşligi
 • gybatkeşlik
 • gybatkeşlikdir
 • gybatkeşmiş