gybatkeş

[gy:batkeş]

Gybat edip ýören, başga adamynyň gürrüňini edip ýören, myjabatçy.

  • Gybatkeşiň hem jaýy jähennem bolsa gerek. («Görogly» eposy)