gurjak gur‧jak

Adamyň, haýwanyň keşbine meňzeş edilip ýasalan çaga oýnawajy.

 • Soň bir sapa gyzyna gurjak getirdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurjak - gurjagy.

gurjak teatry

Ýörite ýasalýan, adamyň ýa-da haýwanyň şekili arkaly görkezilýän oýun.

gurjak ýaly bezemek

seret bezemek

 • Ýeke ogly dagyny edil gurjak ýaly bezäýseň bolmaýarmy! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gurjaga
 • gurjagy
 • gurjagymy
 • gurjagyna
 • gurjagyny
 • gurjagynyň
 • gurjagyň
 • gurjakdan
 • gurjakdy
 • gurjakdygyny
 • gurjaklar
 • gurjaklara
 • gurjaklary
 • gurjaklaryna
 • gurjaklaryny
 • gurjaklaryň
 • gurjakmy