gurluş gur‧luş 1

Döwlet, jemgyýetçilik düzülişiň sistemasy, bellenilen syýasy düzgün, ýörelge, kada-kanun, norma.

 • Sosialistik gurluş.

gurluş gur‧luş 2

 1. Düzüliş, ýasalyş, salnyş.

  • Jaýyň gurluşy göwnejaý.

 2. Grammatik termin Içki baglanyşyk netijesinde emele gelen sistema, düzüliş, sözlemde sözlerin baglanyş tertibi.

  • Sözlem gurluşy.

  • Grammatik gurluş.


Duş gelýän formalary
 • gurluşa
 • gurluşda
 • gurluşdadyr
 • gurluşdaky
 • gurluşdan
 • gurluşdygyny
 • gurluşdyr
 • gurluşlar
 • gurluşlara
 • gurluşlarda
 • gurluşlardaky
 • gurluşlardan
 • gurluşlardyr
 • gurluşlary
 • gurluşlaryna
 • gurluşlarynda
 • gurluşlaryndaky
 • gurluşlaryndan
 • gurluşlaryny
 • gurluşlarynyň
 • gurluşlaryň
 • gurluşlaýyn
 • gurluşly
 • gurluşlydyr
 • gurluşlydyrlar
 • gurluşlyk
 • gurluşlylygy
 • gurluşlylyk
 • gurluşsyz
 • gurluşy
 • gurluşy-da
 • gurluşydyr
 • gurluşymyzyň
 • gurluşyn
 • gurluşyna
 • gurluşynam
 • gurluşynda
 • gurluşyndaky
 • gurluşyndan
 • gurluşyny
 • gurluşyny-da
 • gurluşynyň
 • gurluşyň
 • gurluşyňy