gurgun

seret gurat

  • Oglum, gurgunmysyň? -- diýip ejesi sorady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Nurjahan eje-de, Şekerem gurgunmydyr! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)