gurluşyk gur‧lu‧şyk

Gurluşyk işinde işleýän adam, gurluşyk işi bilen meşgul bolýan adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurluşyk - gurluşygy.

gurluşyk gur‧lu‧şyk

Jaý, zawod, fabrik, kärhana we ş. m. salmak işi.

 • Sowet halky abatlaşyk, gurluşyk bilen meşguldyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gurluşyk - gurluşygy.


Duş gelýän formalary
 • gurluşyga
 • gurluşygy
 • gurluşygy-da
 • gurluşygydyr
 • gurluşygymyza
 • gurluşygyna
 • gurluşygynda
 • gurluşygyndaky
 • gurluşygyndan
 • gurluşygyny
 • gurluşygynyň
 • gurluşygyň
 • gurluşykda
 • gurluşykdaky
 • gurluşykdakylaryň
 • gurluşykdan
 • gurluşykdyr
 • gurluşyklar
 • gurluşyklara
 • gurluşyklarda
 • gurluşyklardan
 • gurluşyklary
 • gurluşyklarydyr
 • gurluşyklarymy
 • gurluşyklaryna
 • gurluşyklarynda
 • gurluşyklaryndan
 • gurluşyklaryny
 • gurluşyklarynyň
 • gurluşyklaryň
 • gurluşykly
 • gurluşyksyz