gulkullatmak işlik

Gulk-gulk edip işdäli içmek, jyňkydyp içmek, başyňa çekmek.

  • Ýermolaý bir demde gulkullatdy. (I. S. Turgenýew, Awçynyň hatlaryndan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gulkullatmak - gulkulladýar, gulkulladar, gulkulladypdyr.