garabije ga‧ra‧bi‧je

[garabi:je]

Könelişen söz Oktýabr rewolýusiýasynyň öň ýanlarynda goşunçylyga adam ibermek üçin atylan bije.

  • Onuň garabijeden gaýdyp gelip durşudy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • garabijeden