garabaş

Botanika Däneli ekinleriň başynda emele gelýän gara reňki kömelek keseli.

  • Agzyna inip duran, garabaş degen arpanyň gylçygy ýaly murtuna timar berdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Garabaş keseli bilen kesellän sübseligi ýolup aýyrmaly. (S. Ö. Öwezmyradow, Sudan Oty Türkmenistanda Täze Ot-Iýmlik Ösümlikdir.)