garabaş ga‧ra‧baş

Botanika Däneli ekinleriň başynda emele gelýän gara reňki kömelek keseli.

  • Agzyna inip duran, garabaş degen arpanyň gylçygy ýaly murtuna timar berdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Garabaş keseli bilen kesellän sübseligi ýolup aýyrmaly. (S. Ö. Öwezmyradow, Sudan oty Türkmenistanda täze ot-iýmlik ösümlikdir)


Duş gelýän formalary
  • garabaşa
  • garabaşlaryna
  • garabaşlaryny
  • garabaşy
  • garabaşyna
  • garabaşyň