garaçaýyr

Botanika Bogun-bogun bolup ösýän çaýryň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem garaçaýyr - garaçaýry.