gözleşmek işlik

  1. Tapmak maksady bilen gözlemäge kömekleşmek, aňtaşmak.

    • Biriniň ýitiren zadynyn gözleşmek.

    • Gözleşmage başga adam hem ýokdy.

  2. Göçme manyda Ýardam etmek garaşyk etmek, kömekleşmek.