gözlük

  1. Çybyn-çirkeýden goranmak üçin atyň, eşegi gözüniň ýokary ýanynda dakylýan seçekli gaýyş.

  2. Juwaza, haraza we ş. m. goşulýan iş mallarynyň gözüne tutulýan mata.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gözlük - gözlügi.


Duş gelýän formalary
  • gözlügin