gözlemek işlik

  1. Tapmak maksady bilen agtarmak, barlamak, yzarlamak.

    • Eli taýakly adamlar, asyrynlyk bilen bukdaklap, kimidir birini gözleýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bir ýana äňetmek, seretmek.

    • Alla gözümi açyp gözlemesem bolmady. («Görogly» eposy)

    • Gülnar gyzyň giden taýyn gözleýär. (R. Seýidow, Bagtlylar)