depeletmek de‧pe‧let‧mek işlik

 1. Aýak bilen döweledip, basgyladyp baslykdyrtmak, basgyladyp berkitdirmek.

 2. Göçme manyda Äsgermezlik etdirip ezýet berdirmek, zulum etdirmek, sütem etdirmek, horlatdyrmak.

  • Ýok, men depeletmen oňa namysym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem depeletmek - depeledýär, depeleder, depeledipdir.


Duş gelýän formalary
 • depeleden
 • depeledenimizden
 • depeledesi
 • depeledip
 • depeletdiler
 • depeletme
 • depeletmek
 • depeletmäge
 • depeletmän