depeletmek işlik

  1. Aýak bilen döweledip, basgyladyp baslykdyrtmak, basgyladyp berkitdirmek.

  2. Göçme manyda Äsgermezlik etdirip ezýet berdirmek, zulum etdirmek, sütem etdirmek, horlatdyrmak.

    • Ýok, men depeletmen oňa namysym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem depeletmek - depeledýär, depeleder, depeledipdir.