depelemek işlik

 1. Aýak bilen döweläp, basgylap baslykdyrmak, berkitmek, gataltmak.

  • Wepa döläni ätiýaçsyz depeleýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Silos taýýarlanylanda ot-iýmleri synçgylamak adatça depelemek bilen geçirilýär.

 2. Göçme manyda Äsgermezlik edip ezýet bermek, zulum etmek, sütem etmek, horlamak.

  • Ol başlykdyryn diýen bolup, adamyny äsgermän, depeläp ýörmeli däl ahyry. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • depeledi
 • depelediler
 • depelemegi
 • depelemek
 • depelemäge
 • depelesem
 • depeleýän
 • depeleýändigini
 • depeleýändikleri
 • depeleýär
 • depeleýärdi
 • depeleýärler
 • depeläbem
 • depelän
 • depelänlere
 • depelänsoň
 • depeläp
 • depelär
 • depeläňok