depelemek işlik

  1. Aýak bilen döweläp, basgylap baslykdyrmak, berkitmek, gataltmak.

    • Wepa döläni ätiýaçsyz depeleýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Silos taýýarlanylanda ot-iýmleri synçgylamak adatça depelemek bilen geçirilýär.

  2. Göçme manyda Äsgermezlik edip ezýet bermek, zulum etmek, sütem etmek, horlamak.

    • Ol başlykdyryn diýen bolup, adamyny äsgermän, depeläp ýörmeli däl ahyry. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)