depgilemek işlik

 1. Aýak bilen basgylamak, depelemek, depmek.

 2. Göçme manyda Azar bermek, zulum, sütem etmek, horlamak, ezmek.

  • Mugthorlary depgiläp, gam laýyna batyrdyň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Depgiläp dursuň-la, äsgermen sözüm. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • depgiledi
 • depgilediler
 • depgilejek
 • depgileme
 • depgilemegi
 • depgilemek
 • depgilemekde
 • depgilemesi
 • depgilemäge
 • depgilemän
 • depgilemäň
 • depgileýärler
 • depgiläp