depeşeklemek işlik

Birsyhly aýak bilen depýän ýaly hereket etmek.

  • Italmaz depeşekläp, nadaralyk edýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • depeşeklemek
  • depeşekleýärdi
  • depeşekläp