bergili ber‧gi‧li sypat

Birine bergisi bar bolan, borçly, bergidar, karzdar.

 • Seniň ataň görgüli, üç şir maňa bergili. (M. Seýidow, Gijeki myhman)


Duş gelýän formalary
 • bergilem
 • bergilidigimi
 • bergilidigini
 • bergilidir
 • bergililer
 • bergilileriň
 • bergililiginiň
 • bergililigiň
 • bergililik
 • bergilim
 • bergilini
 • bergilisiniň
 • bergiliňe