berhiz ber‧hiz at

[berhi:z]

Keselliniň özüne ýakýan zady iýip-iýmezlik düzgüni, diýeta.

  • Pökgen doktoryň dermanyny içip, hem onuň aýdan berhizini tutup, kemsiz sagaldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • berhize
  • berhizi
  • berhizini
  • berhiziň
  • berhizlerini
  • berhizli
  • berhizlik
  • berhizliler
  • berhizlileriň