berilmek be‧ril‧mek işlik

 1. Goýberilmek, satylmak.

  • Dükanda her hili zatlar berilýär.

 2. Birine bir zat bagyş edilmek, gowşurylmak.

 3. Birine ýa-da bir zada özüň göwnüňi bermek, şonuň erk-ygtyýaryna geçmek.

  • Surkowyň bar ünsi ýaşajyk sosnajyklara berlipdi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Garry bolsa jonnuk küýzesine güýmenip, Artygyň sözüne berilmek bilen guýynyň özüne mesgen edindi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem berilmek - berler, berlipdir.

berildigi bolsun

Ömri uzak bolsun, ölmesin (çaga bolanda aýdylýar).


Duş gelýän formalary
 • berildi
 • berildigi
 • berildigiçe
 • berildiler
 • berildim
 • berildimi
 • beriljege
 • beriljegi
 • beriljegine
 • beriljegini
 • beriljek
 • beriljekdigi
 • beriljekdiginden
 • beriljekdigine
 • beriljekdigini
 • beriljekdir
 • beriljekligi
 • beriljekmikä
 • berilme
 • berilmedi
 • berilmedigini
 • berilmedik
 • berilmedikler
 • berilmegem
 • berilmegi
 • berilmegidir
 • berilmeginde
 • berilmeginden
 • berilmegine
 • berilmegini
 • berilmeginiň
 • berilmegiňi
 • berilmejegem
 • berilmejegi
 • berilmejegine
 • berilmejegini
 • berilmejek
 • berilmejekdigi
 • berilmejekdigini
 • berilmek
 • berilmekde
 • berilmekden
 • berilmekleri
 • berilmeklige
 • berilmekligi
 • berilmekliginiň
 • berilmeklik
 • berilmekçi
 • berilmeler
 • berilmelere
 • berilmeli
 • berilmelidi
 • berilmelidigi
 • berilmelidigini
 • berilmelidir
 • berilmelimi
 • berilmese
 • berilmese-de
 • berilmesedi
 • berilmesi
 • berilmesin
 • berilmesini
 • berilmesiniň
 • berilmez
 • berilmezden
 • berilmezinden
 • berilmezlige
 • berilmezligi
 • berilmezligidir
 • berilmezliginden
 • berilmezligine
 • berilmezligini
 • berilmezliginiň
 • berilmezligiň
 • berilmezlik
 • berilmeýän
 • berilmeýändigi
 • berilmeýändigine
 • berilmeýändigini
 • berilmeýändiginiň
 • berilmeýänini
 • berilmeýänligi
 • berilmeýänliginden
 • berilmeýär
 • berilmeýärdi
 • berilmäge
 • berilmän
 • berilmände
 • berilmänden
 • berilmändi
 • berilmändigi
 • berilmändiginde
 • berilmändiginden
 • berilmändigine
 • berilmändigini
 • berilmändiginiň
 • berilmändir
 • berilmänem
 • berilmäni
 • berilmäninde
 • berilmänligi
 • berilmänsoň
 • berilmäň
 • berilse
 • berilse-de
 • berilseň
 • berilsin
 • berilýän
 • berilýän-de
 • berilýändigi
 • berilýändigindedir
 • berilýändiginden
 • berilýändigine
 • berilýändigini
 • berilýändiginiň
 • berilýändir
 • berilýäne
 • berilýäni
 • berilýäninden
 • berilýänine
 • berilýänini
 • berilýäniň
 • berilýänlere
 • berilýänleriň
 • berilýänligi
 • berilýänligidir
 • berilýänliginden
 • berilýänligini
 • berilýänliginiň
 • berilýänçä
 • berilýär
 • berilýärdi
 • berilýärkä
 • berilýärler
 • berilýärmi
 • berlen
 • berlende
 • berlenden
 • berlendi
 • berlendigi
 • berlendigimi
 • berlendiginden
 • berlendigine
 • berlendigini
 • berlendiginiň
 • berlendiklerinden
 • berlendiklerine
 • berlendiklerini
 • berlendir
 • berlene
 • berlenem
 • berleni
 • berlenimde
 • berleninde
 • berleninden
 • berlenine
 • berlenini
 • berleniň
 • berleniňe
 • berleniňi
 • berlenler
 • berlenlerde
 • berlenlerden
 • berlenlere
 • berlenleri
 • berlenlerinde
 • berlenlerinden
 • berlenlerine
 • berlenlerini
 • berlenleriniň
 • berlenleriň
 • berlenligi
 • berlenlik
 • berlenok
 • berlenokdy
 • berlenokmy
 • berlensoň
 • berler
 • berlerdi
 • berlerine
 • berlermi
 • berlersiň
 • berlesi
 • berlip
 • berlipdi
 • berlipdik
 • berlipdiler
 • berlipdir
 • berlipdirin
 • berliň
 • berläýen
 • berläýmeli
 • berläýmese
 • berläýse