bakyşmak işlik

  1. Biri-biriňe ýa-da bir zada bilelikde seretmek, äňedişmek.

    • Olar ýygy-ýygydan sagatlaryna bakyşyp nobatçylyk çekýärdiler. Otyr olar garşy-garşy bakyşyp bir-birlerne içlerini döküşip. («Sowet Edebiýat» žurnaly)

  2. Bakmakda birine kömekleşmek.

    • Sen muny bakyşypmydyň, ýakyşypmydyň, ýakyşypmydyň. («Görogly» eposy)