bakyşmak ba‧kyş‧mak işlik

 1. Biri-biriňe ýa-da bir zada bilelikde seretmek, äňedişmek.

  • Olar ýygy-ýygydan sagatlaryna bakyşyp nobatçylyk çekýärdiler. Otyr olar garşy-garşy bakyşyp bir-birlerne içlerini döküşip. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bakmakda birine kömekleşmek.

  • Sen muny bakyşypmydyň, ýakyşypmydyň, ýakyşypmydyň. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • bakyşdym
 • bakyşmak
 • bakyşyp
 • bakyşyň
 • bakyşýan
 • bakyşýar