çykalga at

 1. Çykylýan ýer, gapy, geçelge.

  • Wepa guşlaryň höwürtgesini gözläp ýörkä gizlin çykalga görüpdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Bar, ol çykalganyň agzyny sakla, adam tohumy münüp-düşmesin! (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Jaýyň köçe tarapa bolan çykalgasy beklidi.

 2. Agtarylýan çäre, ýol, ugur.

  • Wagt ýokdy, başga çykalga tapmak gerekdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ol Eýranyň kapas howasyndan hopugyp, özüne çykalga gözleýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • çykalgada
 • çykalgadan
 • çykalgady
 • çykalgadygyna
 • çykalgadygyny
 • çykalgalar
 • çykalgalarda
 • çykalgalary
 • çykalgalaryna
 • çykalgalarynda
 • çykalgalarynyň
 • çykalgalaryň
 • çykalgamdy
 • çykalgamy
 • çykalgamyzam
 • çykalgamyň
 • çykalgany
 • çykalganyň
 • çykalgasy
 • çykalgasydyr
 • çykalgasyna
 • çykalgasynda
 • çykalgasyndan
 • çykalgasyny
 • çykalgasynyň
 • çykalgasyz
 • çykalgasyzlyga
 • çykalgasyzlyk
 • çykalgasyzlykdan
 • çykalgaň
 • çykalgaňyz