çygylmak işlik

Az salymlykça demiňi tutup hyklamak, özüňe zor salmak, iginmek.

  • Näme, beýle çygylýarsyň?!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çygylmak - çyglar, çyglypdyr.