çuňlaşmak işlik

  1. Gitdigiçe çukur bolmak, çuň bolmak, çukurlaşmak.

    • Ýap aňry gitdigiçe çuňlaşýar.

  2. Has berkişmek, giň gerime eýe bolmak, baýlaşmak, ornaşmak.

    • Onuň pikiri barha çuňlaşýar.