çulum

Işine ykjam bolan, ökde bolan, işi çalt ýerine ýetirýän.

  • Ol indi idege çulum mal ýaly, halkyň islän ugruna gitmäge boýun edildi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)