çuňňuldyk

[çuňňu:ldyk]

Suwa düşmek üçin suwly ýabyň içinde giňräk edilip çuň gazylan çukur.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çuňňuldyk - çuňňuldygy.