çalşyrylmak işlik

Bir zadyň deregine ikinji bir zat goýulmak, üýtgedilmek, täzelenmek.

  • Ol terbiýeçiler çalt-çaltdan çalşyryp durulýardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)