çalşyrgyç çal‧şyr‧gyç

[çalşy:rgyç]

Bir geýimiň deregine çalşyryp geýmek üçin goýlan geýim.

  • Onuň entek iki laý çalşyrgyjy bar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çalşyrgyç - çalşyrgyjy.


Duş gelýän formalary
  • çalşyrgyjy
  • çalşyrgyçlary