çalşyrtmak işlik

Bir zadyň deregine ikinji bir zady goýdurmak, üýtgetdirmek, täzeletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çalşyrtmak - çalşyrdýar, çalşyrdar, çalşyrdypdyr.