çüprek

Kelte, gyryk, ýaramaz (ýüň hakynda).

  • Saňa, hakyna garanda, çüprek ýüň tüýtdürmeli! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ýorgana salmak üçin ýygnap ýören ýarym halta çüprek ýüňüni tüýdüp çykdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çüprek - çüpregi.