çümürmek işlik

Kellä geýilýän zady öz durýan derejesinden aşak basyp geýmek.

  • Possunynyň daşyndan pugta guşalan kemerini düzetdi, telpegini berkräk çümürdi. (N. W. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çümürmek - çümrer, çümrüpdir.


Duş gelýän formalary
  • çümrüp
  • çümürdi
  • çümürmek