äýnek äý‧nek

Görüş normal bolmadyk wagtda, oňat görmek ýa-da gözi goramak üçin ulanylýan esbap.

 • Ol äýnegini gözünden aýryp, dyzynyň üstünde goýdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Bu hereket äýnegi döwülmez ýaly ýerde ýygnap goý diýildigidi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Gözüňe ýary ganatly äýnegiňi dakyn! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem äýnek - äýnegi.


Duş gelýän formalary
 • äýnege
 • äýnegi
 • äýnegi-de
 • äýnegidi
 • äýnegini
 • äýneginiň
 • äýnegiň
 • äýnegiňem
 • äýnegiňi
 • äýnekdi
 • äýnekler
 • äýneklerde
 • äýnekleri
 • äýnekleriň
 • äýnekli
 • äýneklimi