terezi

Agyrlyk ölçelýän gural.

  • Ol ýüpek sapakdan ýüz metr ölçäp aldy-da, terezide çekip gördi. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

başly terezi

Saz işlemeýän ýönekeý görnüşli tereziniň bir görnüşi.

mizan terezisi

Dini düşünje boýunça: öleniňde «ol dünýäde» «günä-sogabyň» ölçelýän terezi.

  • Ahmal bolsa, men-menlik ediberseň, «mizan terezesine» basym mündürler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)