terjimehal

[terjimeha:l]

Durmuş, ýaşaýyş taryhynyň ýazgysy, beýany.

 • Bu hatlardan ilk elime alyp okap başlanym gyzyň gysgajyk terjimehalyny beýan edýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Bu ýerde terjimehal aýtmaga hajat ýok. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • terjimehala
 • terjimehalam
 • terjimehalda
 • terjimehaldan
 • terjimehallar
 • terjimehallary
 • terjimehally
 • terjimehaly
 • terjimehalyn
 • terjimehalyna
 • terjimehalynda
 • terjimehalyndaky
 • terjimehalyndan
 • terjimehalyny
 • terjimehalyny-da
 • terjimehalynyň
 • terjimehalyň
 • terjimehalyňy