subutnama su‧but‧na‧ma

[subu:tnama]

Bir zady tassyklaýan fakt ýa-da esas.

 • Ýelliniň çyna berimsiz toslama gürrüňine «çopanyň» iberen haty hem Pökgen üçin ynanarlyk subutnama boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • subutnamadyr
 • subutnamalar
 • subutnamalara
 • subutnamalarda
 • subutnamalardan
 • subutnamalary
 • subutnamalarydyr
 • subutnamalaryny
 • subutnamalarynyň
 • subutnamalaryň
 • subutnamalaryňyzyň
 • subutnamaly
 • subutnamany
 • subutnamanyň
 • subutnamasy
 • subutnamasydy
 • subutnamasydyr
 • subutnamasyna
 • subutnamasynda
 • subutnamasyny
 • subutnamasynyň
 • subutnamasyz
 • subutnamaň