subutnama

[subu:tnama]

Bir zady tassyklaýan fakt ýa-da esas.

  • Ýelliniň çyna berimsiz toslama gürrüňine «çopanyň» iberen haty hem Pökgen üçin ynanarlyk subutnama boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)