sugşurmak işlik

  1. Ýerlikli, jaýdar söz aýtmak, aýdylan sözüň üstüne yzyndan söz aýtmak, tirkemek.

    • Kime hat ýazyp otyrsyň, daş ýeremi ýa-da ýakynamy? -- diýip, salamynyň üstüne sugşurdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Jaýdar urmak, jaýdar ýelmemek.

    • Iki gamçyny iki ýandan şol ýalaňaç ýagyrna sogşuryp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sugşurdy
  • sugşurmak
  • sugşuryp