rasionalizatorçylyk ra‧sio‧na‧li‧za‧tor‧çy‧lyk

seret rasionalizatorlyk

  • Bu ýyl işçileriň rasionalizatorçylyk hereketi köpçülikleýin häsiýete eýe boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rasionalizatorçylyk - rasionalizatorçylygy.


Duş gelýän formalary
  • rasionalizatorçylygy
  • rasionalizatorçylygyň