rast

[ra:st]

Könelişen söz Dogry, çyn, hakykat.

  • Ol gaty rast aýdandyr -- diýşip, eminler ýerli-ýerden tassyklaşdylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol aýdýanyň rast, ýöne welin, şol garry -- gurtularyň hem ýaşlara etjek täsirini ýadyňdan çykarma! (A. Gowşudow, Köpetdagyn eteginde)

rast gelmek

Gabat gelmek, dogry gelmek, laýyk gelmek, jüp bolmak.