nowa1 at

  1. Içine suw dolduryp mallary suwa ýakmak üçin agaçdan ýa-da daşdan ýasalan süýri gap.

  2. Maşynyň, arabalarynyň we ş. m. zatlarynyň ýük goýulýan bölegi, ýeri.

nowa2 at

[nowa:]

Hiçbir zat, nam-nyşan.

  • Janyňa jan goşýar tämiz howasy, Tozan-totuň asla ýokdur nowasy. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)